İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Londra’da University of East London’da Klinik ve Toplum Psikolojisi yüksek lisansını tezli olarak bitirdi ve yüksek başarı derecesi kazandı ve yazdığı tez de onur derecesi almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında tamamladığı Sistemik Aile Terapisi eğitimleri sırasında aile dinamiklerini kurmak, sağlamlaştırmak ve korumak üzerine makaleler yazmıştır

Fransız Lape Hastanesi’nde klinik stajını tamamlamıştır.

Çocuk ve gençlerin duygusal arınmalarına yardımcı olmak ve iç görü kazanarak olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağlamak adına psikodrama tekniğini kullanmaktadır. Aynı zamanda bu yöntemi çocukların duygularını fark etme ve ifade etmelerini geliştirme amacıyla da kullanmaktadır.

Ergenlerde ve yetişkinlerde başlıca çalıştığı konular; iletişim, özgüven, sınav stresi, moral ve motivasyon, davranış bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete, öfke kontrol problemi, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu alanlarında çalışmaktadır.

Çocuklarda genel zeka değerlendirme testi olan WISC-IV Testi (Türk Psikologlar Derneği Onaylı) uygulamaktadır.

Bilişsel Davranışçı terapiyle yeme bozuklukları, depresyon, kaygı bozukluğu, sınav kaygısı, obsesif-Kompülsif Bozukluk, panik bozukluk, fobiler, davranış bozukluklarını çalışmaktadır.

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapi yöntemi ile de çocukluk travmalar ve fobileri çalışmaktadır. (uçak fobisi, asansör fobisi, hayvan fobisi vb..)

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)Terapisiyle bireylerin şimdiki zamanda gerçekleşen içsel süreçlerine ve deneyimlerine odaklanarak farkına vardığı düşünceleri çalışmaktadır. Süreçte nefes egzersizleri ve anda kalma pratiklerini psiko-eğitimler eşliğinde seansta danışanın ihtiyacına yönelik işlemektedir.

Aile içi kural ve aile sistemi yönetimi ve boşanma süreci ile ilgili aile danışmanlığı da vermektedir.

Uzmanlık Alanları

  • Bilişsel Davranışçı terapiyle
  • EMDR
  • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)