Klinik Psikolog Çinara Nuroğlu

Uzman Klinik Psikolog

2009 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek dereceli mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını kazanmıştır. 2009 yılından beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları, çeşitli eğitim kurumları ve hastanelerde görevini tamamlamıştır. Psikoloji ve dil eğitimlerinin bazılarını Kanada’nın Montreal şehrinde almaya devam etmiştir. Özellikle çocuk ve ergen psikolojisi ile özel kurumlarda yıllarca Uzman Klinik Psikolog ve Terapist olarak çalışmıştır. Uzmanlığı çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtü kontrolü, öğrenme güçlükleri (disleksi), kaygı, takıntılar, korku, bireysel psikoterapi, travma, oyun terapisi ve anne-çocuk bağlanma ilişkisi üzerinedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Nuroğlu, alanında uzman kişiler ve kurumlar tarafından verilen birçok farklı eğitim, konferans, kongre seminer ve workshoplara katılmıştır. Ayrıca birçok derneklerde görev almış ve bir çok sosyal projeye imza atmıştır.

Uzmanlığı olduğu Çalışma alanları :

Bireysel psikoterapi, Online Psikoterapi, Çift terapisi, travma ve travma sonrası stres bozuklukları, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite, geç konuşma ve konuşma bozuklukları, dürtü kontrolsüzlüğü, öğrenim güçlükleri (disleksi), aile terapisi ve danışmanlığı, ergenler ve aileleri ile klinik çalışma, Obsesif- Kompulsif Bozukluk (Takıntılar), Çocuklarda Anksiyete ve Kaygı Bozuklukları , oyun terapisi, Okuma Bozukluğu, Teknoloji Bağımlılığı, depresyon, Çocukluk dönemi problemleri (alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, korkular, öfke nöbetleri), Anne ve Çocuk İlişkisi, Çocuklarda Davranış ve Uyum Bozukluğu, Otistik Çocuklarla Eğitim Programları Çocuk ve Ergenlerde Depresyon, çocuklarda uyku problemleri, Yemem bozuklukları, Sosyalleşme ve özgüven problemleri, Akran ilişkileri problemi, Sınav Kaygısı, Stresle başa çıkma, Ergenlik döneminde ruhsal sorunlar, Tuvalet eğitimi, Fobiler, Duygu ve durum bozuklukları, anne ve çocuk ilişkisi güvenli bağlanma üzerinedir.

Uzmanlık Alanları

 • WISC-4 Zeka Testi
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Çocuk Test Eğitimleri (Porteus Labirentler Testi, Cattel 2A, Cattel 3A, Goodenough Harris Adam Çizme Testi,
 • Aile Çiz Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi)
 • Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı Eğitimi
 • Travma Üzerine Çalışmalar
 • Ergenlerle Çalışma
 • Gestalt Terapi Eğitimi
 • AQS (Anne ve Çocuk Güvenli Bağlanma)
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Stanford – Binet Zekâ Testi
 • STROOP
 • Sanat Terapisi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Scl-90- R Testi
 • Stratejik Aile Terapisi
 • Bellek ve Öğrenme Testleri
 • Projektif Testler
 • Şema Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Akademik Araştırmalar, Kongreler ve Seminerler

2007 – ULUSAL Psikoloji Öğrencileri Kongresi – Yakın Doğu Üniversitesi
2008 – Ulusal Psikoloji Öğrenciler Kongresi- Hacettepe Üniversitesi
2008 – Çocuklarda Travma ve Travma Sonrası Stres Tepkileri ve Başa Çıkma Becerileri – Ekol Psikolojik & Pedagojik Danışmanlık
2009 – Psikanalize Giriş Semineri – Psike İstanbul Merkezi
2010 – Ulusal Psikoloji Kongresi – Ankara Üniversitesi
2011 – Çocuklar ve ergenlik Semineri – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
2012 – Anneye güvenli bağlanma üzerine araştırma ve çalışmalar
2013 – The Effect of an Attachment Based Intervention on Attachment Security and Autistic – like Behaviors
2015 – Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
2018- Oyun terapisi eğitimi (bilgi akademi)