Çalışma Alanımız

Panik atak

Depresyon

Anksiyete

Sosyal fobi

Dikkat eksikliği

Obsesif kompulsif bozukluk

Bipolar bozukluk

Yeme bozuklukları

Şizofreni

Stres yönetimi

Öfke kontrolü

Alzheimer demans

Bireysel terapi

Aile terapisi

Yas terapisi

Oyun terapisi

Zeka testi

Kişilik testi

Kekemelik

Öğrenme güçlüğü

Disleksi

Sigara bağımlılığı

Kronik ağrı

EMDR

WISC-4