Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Uçar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Londra’da University of East London’da Klinik ve Toplum Psikolojisi yüksek lisansını tezli olarak bitirdi ve yüksek başarı derecesi kazandı ve yazdığı tez de onur derecesi almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında tamamladığı Sistemik Aile Terapisi eğitimleri sırasında aile dinamiklerini kurmak, sağlamlaştırmak ve korumak üzerine makaleler yazmıştır

Fransız Lape Hastanesi’nde klinik stajını tamamlamıştır.

Çocuk ve gençlerin duygusal arınmalarına yardımcı olmak ve iç görü kazanarak olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağlamak adına psikodrama tekniğini kullanmaktadır. Aynı zamanda bu yöntemi çocukların duygularını fark etme ve ifade etmelerini geliştirme amacıyla da kullanmaktadır.

Okullarda İletişim, özgüven, sınav kaygısı, moral ve motivasyon, ders çalışma teknikleri, bağımlılık, meslek seçimi, zorbalık ve şiddeti engelleme hakkında seminerler vermektedir.

Çocuklarda genel zeka değerlendirme testi olan WISC-IV Testi (Türk Psikologlar Derneği Onaylı) uygulamaktadır.

Bilişsel Davranışçı terapiyle yeme bozuklukları, depresyon, kaygı bozukluğu, sınav kaygısı, obsesif-Kompülsif Bozukluk, panik bozukluk, fobiler, çocuklarda ve ergenlerdeki davranış bozukluklarını çalışmaktadır.

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapi yöntemi ile de çocukluk travmalar ve fobileri çalışmaktadır. (uçak fobisi, asansör fobisi, hayvan fobisi vb..)

Oyun terapisi ile de çocuk ve ergenlerde kişiler arası ilişki problemleri, okulda uyum problemleri, çocuklarda tuvalet eğitimini ve uyku eğitimi çalışmaktadır.

Aile içi kural ve aile sistemi yönetimi ve boşanma süreci ile ilgili aile danışmanlığı da vermektedir.

 

Makalelerim