EMDR NEDİR

1987 yılında Dr. Frencine Shapiro tarafından ortaya konan bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin açılımı ise Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’dir.

EMDR NASIL ÇALIŞIR

Beyin kendisine gelen her bilgiyi işler ve duygu, düşünce, imge, ses, kokuları birbirine bağlıyarak bütünleştirir. Daha sonra bunları anı ağlarına yükler. Böylece bir deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Bu işlenmiş ve depolanmış bilgiler gelecekteki tepkilerimizi belirler.

Yaşadığımız travmatik deneyimler sonucunda kaydedilen olumsuz anılar veya yanlış, eksik işleme nedeniyle bu sistemde problemler oluşur. Bu kötü anıyı tetikleyecek en ufak bir olayla bu yanlış işlenmiş ( veya işlenememiş) rahatsız edici tüm duygular ve tepkiler tekrar ortaya çıkar. Öyle küçük bir parça, bir bütünü uyarır ki kişi durumu anlamlandıramaz ve kendisiyle ilgili negatif inançlar oluşturmaya başlar. Bu durum  tekrar tekrar yaşanır ve kişi genellikle niye korktuğunu, öyle hissettiğini veya niye mutlu olamadığını bilemez.

EMDR uygulaması ile olumsuz anılar birer birer bulunur, nötralleştirilir ve yeniden işlenerek kişinin bu anı ile sağlıklı bir şekilde başa çıkması, böylece gerçekle bağlantılı, fonksiyonel duygu ve düşünceler oluşturması sağlanır. Geçmişteki ağır anıların yükünden kurtularak gelecekteki ilişkilerde, kendine ve dünyaya bakışında olumlu değişimler ortaya çıkar.

EMDR NE KADAR SÜRER

EMDR kısa süreli bir terapidir. İşlemleme süresi travma sayısına ve etkilenime bağlı olarak değişir.

Kişilik örüntüsü, bilgileri işleyiş tarzı, travmaya eşlik eden semptomlar süreyi etkilemekle birlikte, tekli travmalarda birkaç seansta etkin sonuç alınır.

EMDR deprem, trafik kazası gibi büyük travmalardan, ayrılık, uçak korkusu, okul-iş alanında başarısızlıkların çözümlenmesine kadar kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış bir yöntemdir.

Onur Gümüş – Klinik Psikolog (Genç – Yetişkin)