Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik çocuklar arasında en sık görülen davranış problemleridir. Dikkat eksikliği zeka ile alakalı bir durum değildir ve erişkinliğe kadar devam edebilir.  Bazı durumlarda dikkat eksikliği, bazı durumlarda ise hiperaktivite ön plana geçer. Bazı çocuklarda ise bu duruma dürtüsellik eklenir. Erkek çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır.

Okul çağının başlaması ile çocuğun yerinde duramaması, dersi dinleyememesi, ödevini yaparken dikkatinin çok kısa sürede dağılması, sonucunu düşünmeden tehlikeli işlere girişmesi öğretmenlerin ve ailenin dikkatini çeker.

Bu çocuklar ev ödevlerini yaparken de yanlarında mutlaka birilerini isterler, tek başlarına ödev yapmakta zorlanırlar. Öğrenmede zorluk çektiklerinin farkında olduklarından  kendilerini yetersiz hissedebilir ve ilgiyi başka alanlarda arayabilirler. Derste espriler yaparak düzeni bozabilir ama arkadaşlarının taktirini kazanırlar.

Tanı konulurken uzman tarafından aile, okul, varsa büyükanne veya bakıcıdan bilgi alınır ve bu duruma özel testler uygulanır.

Erken Tanı ve doğru yaklaşım ile çocuğun okul hayatının daha başarılı geçmesi, özgüveninin yüksek olması ve ileriki yaşantısında iş-aile problemlerinin engellenmesi sağlanabilir.

Çinara Nuroğlu Uzm. Kl. Psikolog ( Çocuk – Genç )